Camiler

Camiler bölümünde İstanbul’un tüm tarihi camilerini bulabilirsiniz, camilerin tarihi hakkında bilgi,acık adres, yol tarifi, harita ve resimlerini okuyup inceleyebilir.

Selatin camileri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sultanların yaptırdıkları camilere verilen addır. Saray geleneğinde selatin camilerinin yaptırılabilmesi için birtakım koşullar vardır. Öncelikle bir padişahın selatin camisi yaptırması için önemli bir askerî zafer kazanması ve bu zaferle birlikte önemli bir savaş ganimeti ele geçirmesi gerekirdi. Selatin camilerinin yapımına devlet kasasından takviye olmaz, yalnızca padişahın kişisel serveti kullanılırdı. Önceleri sefere gitmeyen ve ganimet kazanmayan padişahlar selatin camisi inşa ettirmezlerdi ancak bu gelenek, I. Ahmet’in Sultanahmet Camii’ni inşa ettirmesiyle bozulmuş ve ganimet kazanma geleneği 18. yüzyılda tümüyle terk edilmiştir.

Birden fazla minareye sahiptirler, Ramazan aylarında minareler arasına mahya asılır, büyük camilerdir 24 saat açık olmalıdırlar.

Tüm Selatin Camileri Görün >

Camiye Çevrilen Kiliseleri Görün >

Caferağa Camii

Şehremini, İbrahim Çavuş Mahallesi, Ayık Fırın Sokağı’ndadır. İlk bânisi Fatih Devri ileri gelenlerinden Yusuf Fakih Efendi’dir. Zamanla harap olan ve

Eski (Atik) Valide Camii

Eski Valide Camii ve Külliyesi (müftülük kayıtlarına göre Atik Valide Camii) İstanbul’un Üsküdar ilçesinde II. Selim’in eşi, III. Murat’ın ise

Burhaniye Camii

Burhaniye Sultan Abdülhamit Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Burhaniye mahallesi Abdullah Ağa sokak ile Enveriye Sokağının kesiştiği yapı adasında

Üsküdar Bulgurlu Camii

Bulgurlu Camii;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi üzerinde inşa edilmiştir. İnşa tarihi belli değildir. Tahminen 1630’lu

Bostancı Kuloğlu Camii

Bostancı’da Vukala Caddesi’nde yer alan Kuloğlu Camii, Bostancı Camii olarak da bilinir. Bostancı İstasyonu yakınındaki camii,1913 tarihinde Mimar Kemalettin Bey tarafından

Bodrumi Ömer Lütfi Efendi Camii

Cami, Küçük Çamlıca Tepesi’nin güney eteklerinde ve Bodrumî Camii Sokağı üzerindedir. Sultan II. Abdülhamit devrinde Bodrumlu Ömer Lütfi Efendi tarafından

Beykoz Merkez Camii

Adından da anlaşılacağı gibi Beykoz meydanındadır. Bânisi, Bostancıbaşı Mustafa Ağa’dır. Yapıldığı tarih kesin olarak bilinmiyor ancak Evliya Çelebi bu camiden

Mültezem (Kiremitdere) Camii

Mültezem Camii iş adamı Esad Kukul tarafından 2013 – 2014 yılında yaptırılmıştır. Mültezem Camii, eski adıyla Çubuklu Kiremitdere Camii’dir. İş

Kethüda Camii

Kadıköy’ün en eski camii olarak düşünülen Kethuda Camii yaklaşık 450 yıl önce muhtemelen Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Üzerinde tarih

Müderris Abdülbaki Efendi Camii

Müderris Abdülbaki Efendi Camii ya da Baki Efendi Camii, İstanbul’un Üsküdar ilçesinin Sultantepe Mahallesi’nde yer alan, Osmanlı Dönemi’nden kalma tarihi

Bademlik Camii

Sütlüce Mahallesi, Talip Paşa Camii Sokak adresinde bulunan cami, Türkiye Anıtlar Derneğine bağlı “Cami Temsil Heyeti” tarafından 1955 tarihinde inşasına

Anadolukavağı Midillili Ali Reis Camii

Anadolukavağı Ali Reis Camii, 1593 yılında Midillili Ali Reis Paşa tarafından Beykoz / Anadolukavağında yaptırılmıştır. Ali Reis Paşa’nın türbesi ise

Marmara İlahiyat Camii

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii, mimarlık geleneğimizin bugünün diliyle bir yorumu olarak tasarlanmıştır. Makro ölçekten mikro ölçeğe kâinatın bütününde yer

Altunizade Camii

Altunizade Camii ya da İsmail Zühtü Paşa Camii, İstanbul’un Üsküdar ilçesinin Altunizade Mahallesi’nde yer alan, Osmanlı Dönemi’nden kalma tarihi bir

Seyyit Ali Reis Camii

Seyyit Ali Reis Camii veya İbadullah Mescidi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Kulaksız Mahallesi Seyit Ali Mescidi Sokağında 1588 tarihlerinde

Çivizade (Kalburcu Mehmet Efendi) Camii

Çivizade Mescidi veya Kalburcu Mehmet Camii; İstanbul Topkapı Pazartekke Mahallesi Kalburcu Mehmet Camii sokakta inşa edilmiştir. Mescidi ilk  yaptıran Sultan

Debbağ Yunus Camii

Yavuz Selim Camii’nin alt tarafında, Abdi Subaşı Mahallesi’nde adını verdiği sokakta bulunan cami, Fatih ve Beyazıt devri ricalinden Debbağ Yunus

Dizdariye Camii

Binbirdirek Dizdariye Çeşme Sokak’taki Dizdariye Cami, kitabesine göre Mehmet Said bin İbrahim Efendi tarafından Beyazıt Cami’nin inşaatından kalan malzeme ile

Dökmeciler Camii

Eyüp, Düğmeciler Caddesi’ndedir. Dökmeciler Mescidi olarak da biliniyor İstanbul kadısı ve Anadolu kazaskeri Dökmecizâde Mehmed Bakır Efendi tarafından 1550 yılında

Dülgerzade Camii

Minare alemi kubbe aleminden kısa olan bu cami, Fatih Saraçhane’de, Fatih’ten Şehzadebaşı’na giderken caddenin sağında yer alıyor. Fatih devri devlet